вертикално

vertically; upright; endlong
* * *
вертика̀лно,
нареч. vertically; upright; endlong; самолет, който излита \вертикално vertical take-off plane.
* * *
plumb; apeak; endlong; upright; vertically
* * *
vertically;upright; endlong

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • Колумбово јајце — (по К. Колумбо, морепловец што ја открил Америка, 1451 1506) лесно решлив, иако навидум тежок проблем (според легендата, кога противниците на Колумбо тврделе дека и тие можеле да ја откријат Америка, тој им рекол да земат едно јајце и да го… …   Macedonian dictionary

 • БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ТРУБЫ — подводное бетонирование с подачей бетонной смеси по трубе, нижний конец которой погружен в ранее уложенную бетонную смесь; по мере бетонирования трубу постепенно поднимают (Болгарский язык; Български) бетониране с вертикално преместваема тръба… …   Строительный словарь

 • ВОРОТА ВЕРТИКАЛЬНО-СКЛАДНЫЕ — ворота 2., состоящие из вертикальных полотен, смещаемых при открывании в стороны по горизонтальным направляющим с образованием вертикальных складок (Болгарский язык; Български) вертикално сгъваема порта (Чешский язык; Čeština) skládací vrata… …   Строительный словарь

 • ПОЛОК — подвесная передвижная платформа для производства работ в вертикальной горной выработке, перекрывающая её по всему сечению (Болгарский язык; Български) вертикално придвижвана работна платформа (Чешский язык; Čeština) závěsná pracovní plošina… …   Строительный словарь

 • автожир — (фр autogyre) ав апарат за летање, потежок од воздухот, кој, за разлика од авионот, место со крила се подига со пропелер што се врти на вертикална оска, автожирот летнува без залети и може да се дигне и да се спушти вертикално, жироплан …   Macedonian dictionary

 • автотрансфузија — (грч autos сам, лат transfusio преточување) мед при големо губење на крв потиснување на крвта од периферните делови на телото (рацете и нозете) кон срцето и мозокот во случаи кога во срцето и мозокот не доаѓа доволно крв, се врши на тој начин што …   Macedonian dictionary

 • вертиплан — (лат. vertex, verticis врв, грч. planaomai лута, кружи) тип на авион што летнува и се спушта вертикално …   Macedonian dictionary

 • виставизија — (анг. vistavision) една од постапките во филмската техника при која сцените се снимаат со телеобјектив чиј агол на снимањето изнесува до 75 степени филмската лента се одвива двојно побрзо отколку при снимањето со обични апарати, а се движи… …   Macedonian dictionary

 • геотропизам — (грч. де, tropos обрт, свртување) бот. особина на растителните органи под влијание на Земјината тежа да заземат извесен правецспрема вертикалата тој правец може да биде позитивен, кога органот расте во правецот на дејството на тежата (коренот),… …   Macedonian dictionary

 • гномон — (грч. gnomon) 1. стрелка на сончев часовник, вертикално стапче кое со должината на својата сенка покажувало кое време во денот е 2. сончев часовник …   Macedonian dictionary

 • зенит — (арап. samt) 1. највисока точка на небото, онаа што стои вертикално над темето на посматрачот 2. фиг. највисока точка, највисок степен, највисоко подрачје врв на нешто …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.